Roosters & procedures

Locatie Leuvensbroek

Klik hier voor de notulen van de medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarrooster
Klik hier voor het vakantierooster 2019-2020
Klik hier voor het vakantierooster 2020-2021
Klik hier voor het lesrooster en het verkorte lesrooster

Klik hier voor de klachtenregeling

Klik hier voor de procedure iPad

Mist u bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl