Klik hier

Informatie over mijn schooljaar

Locatie Leuvensbroek

Klik hier voor het jaarrooster
Klik hier voor het vakantierooster 2019-2020
Klik hier voor het vakantierooster 2020-2021
Klik hier voor de tijden van het lesrooster en het verkorte lesrooster
Klik hier om in te loggen in Zermelo
Klik hier voor meer informatie over de eerste keer inloggen op de Zermelo Portal.
NB. het dagrooster is alleen nog maar te bekijken via Zermelo (portal of via de app)

Klik hier voor alle informatie vanuit de decaan.

Klas 1 & 2, klik hier
Klas 3 & 4 mavo, klik hier
Klas 3,4,5 havo, klik hier
Klas 3,4,5,6 vwo, klik hier

Klik hier voor de procedure CTi
Klik hier voor de procedure iPad
Klik hier voor de procedure studiehuis
Klik hier voor de procedure tutoting

Mis je bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl