Belangrijke weetjes!

Locatie Leuvensbroek


Beste leerling van het Mondial College,

Via 'informatie over mijn schooljaar' aan de rechterkant ga je naar jouw informatie zoals bijvoorbeeld de PTA/PTO, maar ook informatie over de iPad en het jaarrooster.

Overige leermiddelen locatie Leuvensbroek

Van leerjaar 1 t/m leerjaar 3 mavo/havo/vwo gebruiken we bij wiskunde de Casio FX-82MS rekenmachine. In 4 mavo gebruiken we deze rekenmachine ook.
Aan het einde van derde leerjaar havo en vwo zal de docent wiskunde vertellen welke grafische rekenmachine voor klas 4H en 4A verplicht moet worden aangeschaft.

Tutorleren op het Mondial College

Komend schooljaar 2021/2022 wordt het tutorleren opnieuw ingevoerd op het Mondial College. Tutorleren is een onderwijsvorm waarbij een oudere leerling (tutor) een jongere leerling (tutée) begeleidt, ondersteunt en helpt met schoolwerk. De tutor kan helpen om proefwerken voor te bereiden, huiswerk te maken, de lastige stof te herhalen en opnieuw (op een voor leerlingen herkenbare manier) uit te leggen en sociaal-emotioneel te ondersteunen.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het tutorleren binnen een school een ontzettende meerwaarde kan zijn voor zowel de tutor als de tutée. Zo leidt tutorleren tot:

 • Een verhoging van het leerplezier
 • Meer overloop tussen meerdere leerjaren in de school
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden
 • Verhoging van de ’21st century skills’, zoals kritisch en zelfstandig denken
 • Betere resultaten voor zowel tutée als tutor


Hoe gaat het tutoronderwijs er op onze school uitzien?

 • Tijd: Dinsdag 8e en 9e uur / Donderdag 8e en 9e uur
 • Ruimte: Businessruimte (3e verdieping), met aangrenzende (stilte)lokalen
 • Start: 15/20 duo’s
 • Vergoeding: € 5 per lesuur voor tutor (+ een aanvullend ‘tutor’-document bij jouw diploma)
 • Coördinatie: Luuk Botden (luuk.botden@mondialcollege.nl)


Tutoren
Potentiële tutoren kunnen zich via een Office Forms bestand opgeven voor de ‘Tutor-training’. Een tutor is niet alleen goed in bepaald vak waarvoor hij zich opgeeft, maar is, misschien nog wel belangrijker, ook echt enthousiast over het vak. Je moet immers dit enthousiasme ook kunnen overbrengen op de tutée. Wanneer er voldoende ruimte is, wordt een tutor toegelaten tot de tutortraining. In deze training leert een tutor hoe hij bepaalde leerstrategieën kan aanbieden, om moet gaan met teleurstellende resultaten en andere vaardigheden die komen kijken bij het tutorleren. Na een succesvol doorlopen training wordt een tutor gekoppeld aan een tutée (dag & tijd worden doorgegeven) en gaan ze in de business ruimte aan de slag. Na elke periode volgt een evaluatie om te kijken of een samenwerking voortgezet kan worden. Naast een leuk zakcentje ontvangt de tutor ook een aanvullend document bij zijn/haar diploma.

Tutées
Wanneer een (onderbouw)leerling veel moeite heeft met een bepaald vak en MC-uren bijvoorbeeld onvoldoende uitkomst bieden, kan een leerling zich voor een bepaald vak (bijvoorbeeld wiskunde) opgeven als tutée. Dit wordt vaak in samenspraak met ouders en mentor gedaan. Na het invullen van een Office Forms bestand krijgt de tutée-leerling bericht van de tutor-coördinator of er een geschikte tutor is gevonden. Na elke periode geeft de tutée aan of de samenwerking goed is bevallen, of de resultaten vooruit zijn gegaan en of hij/zij wenst dat
de samenwerking wordt voortgezet.

Nu en in de toekomst
Op dit moment wordt er bewust voor gekozen om tutorleren nog kleinschalig neer te zetten.
Wanneer deze pilot in schooljaar 2021/2022 goed is verlopen en is bijgeschaafd waar nodig,
zal in schooljaar 2022/2023 worden ingezet op het verder uitrollen van het tutoronderwijs
op het Mondial College.

Let op: Door deze kleinschalige start kunnen wij geen garanties bieden
t.a.v. de plaatsing van zowel tutoren als tutées.

 

d.d. 26-11-21: CTi op dagen met verkort lesrooster

Het CTi is op woensdagen het 9e en 10e uur.
Als we verkort lesrooster hebben moet dit natuurlijk anders:

 • ​Toetsen van één lesuur op een dag met verkort lesrooster van 14:15-15:00 uur (dus na het 9e uur)
 • Toetsen van twee lesuren op een dag met verkort lesrooster van 14:15-15:45 uur (dus na het 9e uur)

Zie ook het overzicht met lestijden.

d.d. 19-11-21: Wiskunde A-Lympiade en Wiskunde B-Dag

Deze wedstrijden vinden plaats op vrijdag 19 november van 9:00 tot 15:00 uur in het Studiehuis (lokaal 310) op de derde verdieping. De dag is verplicht in het kader van de Praktische Opdracht die vermeld staat in het PTA. De deelnemers zijn de leerlingen in 5 Havo met Wiskunde B en alle leerlingen in 5 VWO. In totaal zijn dat 57 leerlingen. Er wordt de hele dag in groepjes van 4 of 3 gewerkt aan een grotendeels open opdracht. Om 9:00 uur wordt de opdracht uitgereikt. Brainstormen en ideeën op papier worden digitaal uitgewerkt. Neem naast je iPad zoveel mogelijk ook je eigen laptop mee. Zorg in ieder geval voor minstens één laptop per groep om het verslag uit te werken en in te leveren. Verder niet vergeten: pen, papier, potlood, geo en GR. Uiterlijk om 15:00 uur levert elk groepje zijn werk tot dan toe in. Later in de periode volgt commentaar op het ingeleverde werk en kun je het werk aanvullen en verbeteren tot aan de deadline die in het PTA staat.

Voor alle andere leerlingen is het Studiehuis (lokaal 310) op die dag vanaf 9:00 uur niet toegankelijk.
 

d.d. 12-01-21: Faalangsttraining

Faalangst is een veel voorkomend probleem bij jongeren. Druk om te presteren of laag zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je niet lekker in je vel zit. Spanning voor toetsen, presentaties en het examen leveren dan slapeloze nachten op of uitstel gedrag, ziek worden en misschien zelfs wel blackouts tijdens een toets. Of misschien ben je zo perfectionistisch dat er naast school bijna niets anders meer lijkt te bestaan.

Via je mentor heb je er vast al over gehoord, na de kerstvakantie starten de faalangstreductietrainingen weer. Wanneer je meedoet met de training krijg je via verschillende werkvormen handvatten om de spanning de baas te worden. De trainers, Marga van der Heide in de onderbouw en Catuja Buruma in de bovenbouw, en de andere leerlingen in de groep helpen je om  te leren hoe je met faalangst om kan gaan.

Wat ga je dan precies doen?
In de trainingen komen veel verschillende oefeningen aan bod die je misschien af en toe flink uit je comfort zone halen. Maar dat is juist goed! Je oefent hoe je zenuwen en negatieve gedachten om kan zetten naar positieve gedachten, hoe je kan ontspannen en hoe je je goed kan concentreren, ook zelfreflectie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Willen jij of je ouders er meer over weten? Stuur dan een mailtje naar: marga.vanderheide@mondialcollege.nl (onderbouw) of catuja.buruma@mondialcollege.nl (bovenbouw). Blijf er niet mee rondlopen, aan faalangst is echt wat te doen!

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar: contact@mondialcollege.nl