Belangrijke weetjes!

Locatie Leuvensbroek


Beste leerling van het Mondial College,

Via 'informatie over mijn schooljaar' aan de rechterkant ga je naar jouw informatie zoals bijvoorbeeld de PTA/PTO, maar ook informatie over de iPad en het jaarrooster.

Overige leermiddelen locatie Leuvensbroek

Van leerjaar 1 t/m leerjaar 3 mavo/havo/vwo gebruiken we bij wiskunde de Casio FX-82MS rekenmachine. In 4 mavo gebruiken we deze rekenmachine ook.
Aan het einde van derde leerjaar havo en vwo zal de docent wiskunde vertellen welke grafische rekenmachine voor klas 4H en 4A verplicht moet worden aangeschaft.

Tutorleren op het Mondial College

Komend schooljaar 2021/2022 wordt het tutorleren opnieuw ingevoerd op het Mondial College. Tutorleren is een onderwijsvorm waarbij een oudere leerling (tutor) een jongere leerling (tutée) begeleidt, ondersteunt en helpt met schoolwerk. De tutor kan helpen om proefwerken voor te bereiden, huiswerk te maken, de lastige stof te herhalen en opnieuw (op een voor leerlingen herkenbare manier) uit te leggen en sociaal-emotioneel te ondersteunen.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het tutorleren binnen een school een ontzettende meerwaarde kan zijn voor zowel de tutor als de tutée. Zo leidt tutorleren tot:

  • Een verhoging van het leerplezier
  • Meer overloop tussen meerdere leerjaren in de school
  • Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden
  • Verhoging van de ’21st century skills’, zoals kritisch en zelfstandig denken
  • Betere resultaten voor zowel tutée als tutor


Hoe gaat het tutoronderwijs er op onze school uitzien?

  • Tijd: Dinsdag 8e en 9e uur / Donderdag 8e en 9e uur
  • Ruimte: Businessruimte (3e verdieping), met aangrenzende (stilte)lokalen
  • Start: 15/20 duo’s
  • Vergoeding: € 5 per lesuur voor tutor (+ een aanvullend ‘tutor’-document bij jouw diploma)
  • Coördinatie: Luuk Botden (luuk.botden@mondialcollege.nl)


Tutoren
Potentiële tutoren kunnen zich via een Office Forms bestand opgeven voor de ‘Tutor-training’. Een tutor is niet alleen goed in bepaald vak waarvoor hij zich opgeeft, maar is, misschien nog wel belangrijker, ook echt enthousiast over het vak. Je moet immers dit enthousiasme ook kunnen overbrengen op de tutée. Wanneer er voldoende ruimte is, wordt een tutor toegelaten tot de tutortraining. In deze training leert een tutor hoe hij bepaalde leerstrategieën kan aanbieden, om moet gaan met teleurstellende resultaten en andere vaardigheden die komen kijken bij het tutorleren. Na een succesvol doorlopen training wordt een tutor gekoppeld aan een tutée (dag & tijd worden doorgegeven) en gaan ze in de business ruimte aan de slag. Na elke periode volgt een evaluatie om te kijken of een samenwerking voortgezet kan worden. Naast een leuk zakcentje ontvangt de tutor ook een aanvullend document bij zijn/haar diploma.

Tutées
Wanneer een (onderbouw)leerling veel moeite heeft met een bepaald vak en MC-uren bijvoorbeeld onvoldoende uitkomst bieden, kan een leerling zich voor een bepaald vak (bijvoorbeeld wiskunde) opgeven als tutée. Dit wordt vaak in samenspraak met ouders en mentor gedaan. Na het invullen van een Office Forms bestand krijgt de tutée-leerling bericht van de tutor-coördinator of er een geschikte tutor is gevonden. Na elke periode geeft de tutée aan of de samenwerking goed is bevallen, of de resultaten vooruit zijn gegaan en of hij/zij wenst dat
de samenwerking wordt voortgezet.

Nu en in de toekomst
Op dit moment wordt er bewust voor gekozen om tutorleren nog kleinschalig neer te zetten.
Wanneer deze pilot in schooljaar 2021/2022 goed is verlopen en is bijgeschaafd waar nodig,
zal in schooljaar 2022/2023 worden ingezet op het verder uitrollen van het tutoronderwijs
op het Mondial College.

Let op: Door deze kleinschalige start kunnen wij geen garanties bieden
t.a.v. de plaatsing van zowel tutoren als tutées.

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar: contact@mondialcollege.nl