Top prestatie!

Het Mondial College werkt vanuit een onderwijskundige visie waarbij het ontwikkelen van talent centraal staat. Rector Gert-Jan Jansen: "Hierbij proberen we leerlingen zoveel mogelijk zelf regisseur te laten zijn van hun eigen leerproces. Daarnaast geloven we sterk in het gegeven dat de motivatie van leerlingen wordt versterkt als het onderwijs betekenisvol en contextrijk is. Dit doen we onder andere door veel samen te werken met bedrijven en organisaties die echte vraagstukken uit hun praktijk het onderwijs in brengen."

Volgens de inspectie lukt het de school met deze aanpak leerlingen intrinsiek te motiveren, persoonsvorming en burgerschap te stimuleren en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs.
Lees hier het volledige bericht!Terug