FAQ

Kan ik ook buiten het beroepsprofiel een keuzevak kiezen?

Kan ik ook buiten het beroepsprofiel een keuzevak kiezen?

Ja, het is ook mogelijk om in de bovenbouw van de locatie Meeuwse Acker keuzevakken te kiezen buiten het beroepsprofiel. Bijvoorbeeld: Sport & Bewegen en Patisserie.

Hoeveel leerlingen zitten er op het Mondial College Meeuwse Acker?

Hoeveel leerlingen zitten er op het Mondial College Meeuwse Acker?

Op de locatie Meeuwse Acker zitten ongeveer 500 leerlingen.

Is er een aparte ruimte voor de brugklassen?

Is er een aparte ruimte voor de brugklassen?

De brugklas op de locatie Meeuwse Acker heeft aparte lokalen, een eigen leerplein met eigen sfeer en docenten. Dit doen we bewust, om de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.

Wat is My Choice?

Wat is My Choice?

Op het Mondial College heb je een vast lesrooster met alle vakken die nodig zijn om je diploma te halen. Maar… je kunt ook zelf een keuze maken uit een aantal activiteiten die door je docenten of gastdocenten worden aangeboden. We noemen dit My Choice. Dit betekent: Mijn Keuze! In je lesrooster noemen we dit de MC-uren.

Hoe kunnen we een laptop bestellen?

Hoe kunnen we een laptop bestellen?

Klik hier

Is er een maximum aantal leerlingen dat geplaatst kan worden in leerjaar 1?

Is er een maximum aantal leerlingen dat geplaatst kan worden in leerjaar 1?

Ja, er is een maximum voor het aantal leerlingen dat geplaatst kan worden in leerjaar 1.

In totaal worden er maximaal 355 nieuwe leerlingen in leerjaar 1 aangenomen voor schooljaar 2022-2023 op het Mondial College. Voor de locatie Leuvensbroek 235 en de locatie Meeuwse Acker 120. 

Als er sprake is van ‘overaanmelding’, dan wordt er een lotingsprocedure opgestart. Loting gebeurt per onderwijssoort.

In geval van overaanmelding worden de volgende leerlingen met voorrang geplaatst:

  • Gezinsleden van leerlingen die al onderwijs volgen op onze school;
  • Kinderen van medewerkers die werkzaam zijn op het Mondial College.

In samenspraak met de voorzitter en secretaris van de MR wordt bepaald hoeveel onderwijsplaatsen er moeten worden uitgeloot per onderwijssoort, waarbij een goede spreiding leidend is in combinatie met de maximale grootte van een klas per onderwijssoort.

Is het voor dit schooljaar (21/22) nog mogelijk om in te stromen?

Is het voor dit schooljaar (21/22) nog mogelijk om in te stromen?

We kijken uiteraard altijd naar de mogelijkheden! 

Voor dit schooljaar zitten we vol bij:

  • Leerjaar 3: Zorg & Welzijn, Basis en Kader
  • Leerjaar 3: PIE, Basis en Kader
  • Leerjaar 4: Basis en Kader