Roosters & procedures

Klik hier voor de vastgestelde notulen van de medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarrooster
Klik hier voor het lesrooster en het (verkorte) lesrooster
Klik hier voor het vakantierooster 2019-2020
Klik hier voor het vakantierooster 2020-2021

Klik hier voor de klachtenregeling

Klik hier voor de procedure laptop/iPad

Mist u bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl


Contactpersonen:

Decanaat

Klik hier om in contact te treden met één van onze decanen en om verdere informatie in te winnen. 

Jeugdgezondheidszorg

Klik hier voor alle contactpersonen.