Informatie over mijn schooljaar 

Locatie Meeuwse Acker

Klik hier voor alle informatie vanuit de decaan. 

Klik hier voor de profielen basis en kader.
Klik
hier voor informatie over de rekentoets en hier kun je teruglezen wat veel voorkomende fouten zijn in de rekentoetsen. 

Klik hier voor het jaarrooster
Klik hier voor de tijden van het lesrooster en het verkorte lesrooster
Klik hier voor het vakantierooster 2020-2021
Klik hier om in te loggen in Zermelo
Klik hier voor meer informatie over de eerste keer inloggen op de Zermelo Portal.
NB. het dagrooster is alleen nog maar te bekijken via Zermelo (portal of via de app)
Klik hier voor de procedure laptop/iPad.

Boekenspreekuur/terugmeldformulier SBA
De leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket opgehaald. Het SBA heeft haar best gedaan om de pakketten compleet en in bruikbare staat aan te leveren. Helaas glipt er weleens een beschadigd leermiddel tussendoor waar de leerling niet helemaal tevreden over is. De leerlingen kunnen daar een melding van maken via het terugmeldformulier op onze site.
 

Mis je bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl