Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het Mondial College bestaat uit twee locaties: de locatie Leuvensbroek (mavo, havo, vwo met de opleidingen International Business College (IBC) op havo en Technasium op havo en vwo) met circa 1000 leerlingen en de locatie Meeuwse Acker (vmbo basis, kader en gemengde leerweg) met circa 450 leerlingen. Beide locaties staan in de wijk Lindenholt van de gemeente Nijmegen. De onderwijsgebouwen voldoen aan de regels met betrekking tot de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Het gebouw op de locatie Meeuwse Acker kent 2 verdiepingen en 1 lift en is daarmee optimaal toegankelijk.

De locatie Meeuwse Acker biedt in de leerjaren 1 tot en met 4 onderwijs aan op vmbo-basis, vmbo-kader en gemengde leerweg.

De locatie kent een indeling in twee teams, onderbouw en bovenbouw. Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele locatie zijn de afdelingscoördinator, mentoren en docenten extra verantwoordelijk voor een bepaalde groep leerlingen, het kernteam. Zo wordt kleinschaligheid bevorderd binnen een grotere organisatie. De klasgrootte is in de onderbouw van vmbo-basis, kader en gemengde leerweg maximaal 20 leerlingen. De onderbouw is georganiseerd volgens het principe van een tweejarige brugperiode. Er zijn heterogene dakpanklassen vmbo basis/kader en vmbo kader/theoretisch/gemengd. Vanaf leerjaar 3 kent de locatie aparte basis, kader en gemengde leerweg klassen.

Ook in de bovenbouw van vmbo-basis, kader en gemengde leerweg worden de klassen klein gehouden (afhankelijk van de profielkeuze maximaal 25 leerlingen). Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is een Leerwerk Traject opleiding, (LWT) mogelijk.  

“Hier krijg ik de tijd om te ontdekken wat ik kan en wil”