Informatie coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Volg hieronder alle updates rond het coronavirus.
 

----

1 april 2021 (locatie Leuvensbroek):

Bekijk hier de laatste informatie over de regelingen op Leuvensbroek. Fijne Pasen!

1 maart 2021 (locatie Leuvensbroek):
Bekijk hier de laatste informatie met belangrijke informatie over de aard en wijze waarop de school weer gedeeltelijk open gesteld wordt voor onze leerlingen. 

26 februari 2021 (locatie Meeuwse Acker):
Bekijk hier de brief over het gedeeltelijk 'openstellen' van de middelbare scholen.

26 februari 2021 (locatie Leuvensbroek):
Bekijk hier de brief over het gedeeltelijk 'openstellen' van de middelbare scholen.

15 december (locatie Meeuwse Acker):
Bekijk hier de brief inzake de online lessen tot aan de kerstvakantie en de afsluiting van het kalenderjaar. 

15 december (locatie Leuvensbroek):
Bekijk hier de brief inzake de online lessen tot aan de kerstvakantie en de afsluiting van het kalenderjaar. 

15 december (Mondial Breed):
Per vandaag kunt u alle communicatie inzake de lockdown en de gevolgen hiervan voor het (voortgezet) onderwijs op het Mondial College weer volgen via dit liveblog. 

12 juni (locatie Leuvensbroek):
Weekupdate nr. 11

9 juni (locatie Meeuwse Acker):
Overzicht activiteiten voor de laatste vier weken tot aan de zomervakantie.

4 juni (locatie Leuvensbroek):
Beste leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s)!

Wat is het fijn om jullie deze week weer allemaal op school te zien! Goed ook dat jullie niet meteen aan lessen begonnen, maar elkaar eerst weer even gezien hebben. We zagen gezellige momenten in de sporthal, waarin écht tijd gemaakt werd voor een terug- en vooruitblik. Maar er werd ook lekker samen gesport op het plein! Na deze ‘Back to School’-week is het tijd om je verder te informeren over de laatste vier lesweken (vanaf 8 juni).

Algemeen (voor alle klassen)

  • De lestijden zijn veranderd, doordat we geen kleine pauzes aanhouden. De lestijden staan in het mededelingen-blokje van Zermelo.
  • Je aanwezigheid bij alle lessen zal worden geregistreerd. Voor afmelden/ ziek melden volg je de normale procedure in Magister of via de website.
  • Je mentor heeft alle maatregelen die zijn getroffen in de school al met jullie doorgenomen. Het enige nieuwe is nog dat we je vragen alleen de trap/ route te nemen die hoort bij het lokaal waar je naartoe moet. Hier zullen onze personeelsleden je natuurlijk bij helpen.
  • We gaan ervan uit dat alle inmiddels bekende RIVM-richtlijnen bekend zijn en serieus genomen worden.

Onderbouw (klas 1, klas 2 en 3H en 3V)

  • Je mentor heeft jullie klas ingedeeld in drie groepen (A, B of C), soms in twee (A en B). In de bijlage vind je een groot, beetje onoverzichtelijk schema. Daarin kun je zien op welke dagdelen jouw groep in de komende weken verwacht wordt voor de lessen op school. Let op: de dagdelen wisselen en zijn dus niet iedere week hetzelfde. Voor het ontdekken welke vakken op welke dag worden aangeboden, gebruik je gewoon Zermelo/ Magister.
  • Je volgt in de laatste vier lesweken altijd alle vakken in je rooster. Dat zal dus regelmatig ook vanuit thuis moeten gebeuren, via Microsoft Teams. Voor de lessen op school geldt: lesuitval is er niet, omdat we altijd vervangende docenten in kunnen zetten.
  • Er kunnen nog enkele andere op dit moment nog niet bekende activiteiten in je rooster komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een blokuur gym, een moment waarop je aan een Technasium-opdracht werkt enz. Je wordt hier natuurlijk op tijd van op de hoogte gebracht.

Bovenbouw (3M, 4H, 4V, 5V)

  • Jullie lesgroepen worden niet gesplitst. Per vak zijn de komende weken blokuren op school ingeroosterd. Je vindt het rooster in Zermelo/ Magister. Als een docent het nodig acht, kan hij/ zij naast de ingeroosterde blokuren op school nog online lessen inplannen. Die volg je verplicht vanuit thuis via Microsoft Teams.  

We verheugen ons op de laatste lesweken. We hopen dat die voor ons de laatste beetjes informatie opleveren, waarmee we ervoor kunnen zorgen dat je na de zomervakantie op de voor jou beste plek weer kunt starten. Maak er wat van! Als je vragen hebt of er is iets niet duidelijk, neem dan contact op je mentor of afdelingscoördinator.

Vriendelijke groet,

Quirijn van den Berk, Remko Vermeulen, Alex van Megen en Luuk Janssen

BIJLAGE: groepen en rooster lesweken voor klas 1 t/m 3

27 mei (locatie Leuvensbroek):
Informatie omtrent de Back to school week.

20 mei (locatie Leuvensbroek):
Update n.a.v. openstellen middelbare scholen. - bijlage 1 - bijlage 2

23 april (locatie Leuvensbroek):
Update week 6.
Informatie "Thuisschoolmaatje".

23 april (locatie Leuvensbroek):
Wijzigingen van de programma’s van toetsing en afsluiting 4M 5H 6V (PTA’s)​

23 april (locatie Meeuwse Acker):
Update leerjaar 1 en 2.
Update leerjaar 3.
Update leerjaar 4. 

20 april (locatie Leuvensbroek):
Update schoolexamens. 

17 april (locatie Leuvensbroek):
Update week 5. 

16 april (locatie Meeuwse Acker):
Beste ouders/verzorgers en examenkandidaten,

Ook dit jaar willen wij voor jullie een jaarboek maken. Helaas hebben wij nog niet van alle leerlingen/ouders toestemming ontvangen om  beeldmateriaal van uw zoon/dochter te gebruiken voor het jaarboek van klas 4.

Graag ontvangen wij van u de toestemming zo spoedig mogelijk, liefst voor 17 april.
In de brief kunt u lezen hoe u deze toestemming kunt geven. Indien u al toestemming heeft gegeven kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Mw. I. Timmermans
examensecretaris

9 april (locatie Leuvensbroek):
Update schoolexamens.

9 april (locatie Meeuwse Acker):
Aangepaste slaag/zakregeling

3 april (locatie Leuvensbroek):
Update week 3 t.b.v. leerlingen en ouders. 

3 april (locatie Leuvensbroek):
Wegens de huidige situatie hebben we extra maatregelen getroffen om de schoolexamens zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hierbij hebben we de voorschriften van het RIVM in acht genomen. Lees de bijgesloten brief goed door en bekijk het filmpje. 

3 april (locatie Leuvensbroek):

Bijgaand meer informatie voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - aangaande de geplande reizen in week 26.

2 april (Mondial breed):
Op verzoek van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en het zorgteam van het Mondial College, bieden wij je informatie aan over een Luister- en advieslijn voor leerlingen en ouders/verzorgers die vragen en/of zorgen hebben over de huidige situatie als gevolg van het Corona-virus.

2 april (locatie Meeuwse Acker):
Update voor examenkandidaten.

1 april (locatie Leuvensbroek):
Update voor examenkandidaten.

27 maart (locatie Meeuwse Acker):
Algemene update van de locatie.

27 maart (locatie Leuvensbroek):
Algemene update van de locatie. 

27 maart (locatie Leuvensbroek):
Update voor examenkandidaten.

24 maart (locatie Leuvensbroek):
Update schoolexamens.

24 maart (locatie Meeuwse Acker):
Zoals je vast al hebt gehoord heeft de minister van onderwijs besloten om het centrale examen (CE en CSPE) dit jaar te laten vervallen in verband met de coronacrisis. Het schoolexamen wordt daarmee de basis voor het behalen van je diploma. 
We zijn nog in afwachting van de regels vanuit de overheid met betrekking tot het afsluitende schoolexamen in deze nieuwe en uitzonderlijke situatie. We verwachten binnen enkele dagen duidelijkheid te kunnen verschaffen wat dit voor je betekent. Hou er wel rekening mee dat alle toetsen binnen het PTA nog gemaakt gaan worden én er waarschijnlijk ook een herkansingsmogelijkheid komt. Wanneer en onder welke omstandigheden, maken we natuurlijk zo snel mogelijk bekend als ook wij door het ministerie zijn geïnformeerd.

23 maart 2020 (Mondial breed):
BELANGRIJK BERICHT voor examenkandidaten

Beste (examen)leerlingen van het Mondial College,

Vanavond heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben we, net zoals de meeste scholen, opnieuw moeten kijken of de geplande schoolexamens en de voorbereiding op de praktijkexamens vmbo door kunnen gaan. Het antwoord is ‘nee’. Dat betekent voor jullie dat de geplande schoolexamens én het op school voorbereiden van de praktijkexamens vmbo, vooralsnog niet doorgaan. Daarnaast heeft het ministerie van onderwijs vandaag aangekondigd op korte termijn duidelijkheid te geven over de  voortgang van de schoolexamens en het centraal examen. We houden jullie en je ouders hiervan natuurlijk op de hoogte.

Het zal jullie duidelijk zijn dat het coronavirus op vele terreinen een grote inbreuk doet op het dagelijks leven van veel mensen. We begrijpen dat dit speciaal voor jullie als eindexamenkandidaten onzekerheid met zich meebrengt. Je mag van ons verwachten dat we er alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, dit samen met jullie tot een goed einde te brengen.

BIJLAGE


Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Jansen
Rector Mondial College

23 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Bijgaand een update aangaande de schoolexamens. 

20 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Bijgaand een terugblik op de afgelopen periode. T.b.v. leerlingen en ouders/verzorgers. 

19 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):


In deze link staan besluiten van de overheid voor deze toetsen.

Lees ook wat daar staat, goed door.

  • Je mag alleen naar school komen als je klachtenvrij bent!
  • Je moet tijdens je verblijf op school 1,5 meter afstand tot anderen bewaren.

Heel veel succes met je voorbereidingen van de toetsen!

18 maart 2020 (locatie Meeuwse Acker):
Update inzake eindexamens (locatie Meeuwse Acker). Deze informatie is bestemd voor de ouders van en leerlingen in de 4e klassen. 

18 maart 2020 (Mondial breed):
Momenteel is er een storing bij Magister. Zodra e.e.a. opgelost is, zullen we hierover berichten. 

18 maart 2020 (locatie Leuvensbroek):
Update inzake de eindexamens (locatie Leuvensbroek). Deze informatie is bestemd voor de ouders van en leerlingen uit klassen: 4M, 5H en 6V. 

18 maart 2020 (Mondial breed):
Wijziging vaccinatie HPV en Meningokokken ACWY vanwege het coronavirus.

17 maart 2020 (Mondial breed):
Voor eindexamenkandidaten (locatie Leuvensbroek) is aanvullende informatie beschikbaar:

Voor eindexamenkandidaten (locatie Meeuwse Acker) is aanvullende informatie beschikbaar:


17 maart 2020 (Mondial breed):
Wij volgen de ontwikkelingen rond het bericht dat schoolexamens doorgang vinden. We houden je op de hoogte. 

17 maart 2020 (Mondial breed):
Hier vind je meer informatie over thuisleren/-werken. Heb je vragen over bijvoorbeeld je inloggegevens? Dan vind je op deze pagina ook een helpdesk-formulier. 

16 maart 2020 (Mondial breed):
Brief ter attentie van ouders/verzorgers & leerlingen Leuvensbroek.
Brief ter attentie van ouders/verzorgers & leerlingen Meeuwse Acker

15 maart 2020 (Mondial breed): SLUITING SCHOLEN
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Naar aanleiding van de laatste maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus, ontvangt u als bijlage een brief van het bestuur van de Alliantie VO Nijmegen e.o. De komende dagen houden wij u als schoolleiding van het Mondial College zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden die er voor uw zoon/dochter zijn om thuis te leren.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding van het Mondial College

14 maart 2020 (Mondial breed):
Turkse vertaling van de brief d.d. 13 maart.
Engelse vertaling van de brief d.d. 13 maart. 

13 maart 2020 (Mondial breed):
Om risico’s te verminderen/vermijden zullen wij alle buitenlandse reizen en excursies die vóór de meivakantie gepland staan niet door laten gaan. Over reizen met een vertrekdatum ná de meivakantie nemen wij in een later stadium, of zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, een besluit. De kosten van annulering nemen wij voor onze rekening. Eventueel al betaalde facturen voor deelname aan reizen die op enig moment definitief worden afgelast, zullen aan u worden terugbetaald. 

13 maart 2020 (Mondial breed):
Vanochtend is deze brief naar alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen verzonden.
is vandaag verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) van locatie Leuvensbroek.
Deze brief is vandaag verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) van locatie Meeuwse Acker.

12 maart 2020 (Mondial breed):
Vandaag heeft de overheid in een persconferentie laten weten voor heel Nederland extra maatregelen af te kondigen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. We volgen de berichten over het coronavirus dan ook op de voet en vanuit het bestuur is nauw contact met de GGD. Terug