Verslag thema-avond 7 april

Eenmaal per jaar komen ouders van de ouderraad, leerlingen van de leerlingenraad en leden van de schoolleiding samen om een belangrijk actueel thema te bespreken dat op school speelt. Op 7 april jl. hebben we uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen van corona op school. We hebben gesproken over de mentale gezondheid en het sociaal welbevinden van de leerlingen, de online lessen, de overgang naar volgend jaar, de leerachterstanden, en het weer naar school gaan. Klik hier voor het volledige verslag.Terug