Informatie laptop

De inzet van digitale hulpmiddelen in het onderwijs heeft zich sinds enkele jaren bewezen. Het bevordert de zelfwerkzaamheid en de mogelijkheden om onderwijs flexibel en gedifferentieerd aan te bieden én om leerlingen ICT-vaardig en (social) mediawijs te maken. Als Mondial College kiezen we er dan ook voor om ons onderwijs op diverse manieren te verrijken met het gebruik van ICT-middelen. Zo maken wij in al onze lokalen gebruik van moderne interactieve digitale borden en werken de leerlingen met een persoonlijk device. Dit doen we niet als doel op zich, maar als hulpmiddel om eigentijds, uitdagend en flexibel onderwijs te verzorgen. Eerste gebruikten we de iPad, tegenwoordig zijn we overgestapt op een (voorgeschreven) laptop.

Uiteraard willen wij u faciliteren bij de aanschaf van een laptop. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company, een bedrijf dat zich specialiseert in het leveren van devices mét de daarbij behorende ontzorging. Dit wordt het Easy4U abonnement genoemd. Mocht u een laptop willen bestellen en/of willen huren, of meer informatie wensen over de specificaties van het Easy4U abonnement, dan verwijzen wij u voor nu naar deze brochure of bekijk onderstaande filmpjes.

Welke laptop?

Voor het komende schooljaar werken de leerlingen van het Mondial College met een voorgeschreven laptop: Dit wordt de Dell 3190 2-in-1 laptop touch 2021 model / 11,6 inch. U kunt deze ook zélf aanschaffen.
Het nadeel hiervan is dat uw kind bij schade aan de laptop níet kan beschikken over een leen laptop. Ook kan er uiteraard geen aanspraak worden gedaan op de service van de ICT afdeling omdat die m.b.t. de laptops nauw samenwerkt met The Rent Company.

Defect aan de laptop

Indien u over een laptop beschikt vanuit The Rent Company, al dan niet gekocht of gehuurd, en de laptop heeft een defect dan kunt u of uw kind zich melden bij afdeling ICT. 
Indien het defect niet ter plekke kan worden verholpen krijgt uw kind een leen laptop mee zodat het schoolwerk gewoon doorgang kan vinden. De laptop van uw kind wordt dan ter reparatie aangeboden bij The Rent Company.

Bestellen laptop

Zodra het mogelijk is om de laptop te bestellen kunt u dat hier doen. Houdt u deze pagina dus goed in de gaten.