Waar staat de school voor?

Het is bijna zover: je verlaat binnenkort je basisschool en je gaat een nieuw avontuur aan op de middelbare school. Het is tijd om je talenten verder te ontdekken en ontwikkelen op een school die past bij jouw vaardigheden en interesses. Waar voel jij je thuis en haal jij het beste uit jezelf? Dit doen we samen met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) én juf of meester van de basisschool. Je kan dan ook het diploma halen dat het beste bij jóu past!

Het Mondial College, een plek waar 

'Alles draait om jou'


Dit is onze manier om ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd wij jou op deze manier alle kansen geven om optimaal te groeien.

Het Mondial College heeft een positieve kijk op de mogelijkheden om je extra te prikkelen, je uit te dagen en je voor te bereiden op de toekomst, die dichterbij is dan je denkt. Wij willen jou de kans bieden om vooruit te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen, op welke manier dan ook, kan blijven groeien, dus ook jij! Wij geven ons onderwijs daarom vorm rondom de volgende vier uitgangspunten:

Werken aan je talent

Elke leerling heeft potentie om te groeien. Wij achterhalen samen met jou waar jouw voorkeuren en talenten liggen en begeleiden jou bij het verder ontwikkelen hiervan. 

Je neemt zelf de regie

Talenten moeten uiteindelijk wel gebruikt worden. Daarom leren wij jou om op eigen kracht jouw loopbaan vorm te geven. Om zelf de regie te voeren en de juiste keuzes te maken. Daarvoor leren wij jou bewustzijn te ontwikkelen zodat je weet wie je bent en wat je wilt. Daarnaast leren wij jou te reflecteren en jezelf te motiveren om uiteindelijk zelf actie te kunnen ondernemen.

De wereld is dichtbij

Wij willen jou laten beseffen dat je niet alleen in de wereld staat, maar dat je elkaar nodig hebt en elkaar beïnvloedt. Respect tonen voor jezelf, de ander en de omgeving zijn hierin erg belangrijk!

Een gezonde school

Het Mondial College is een gezonde school, die op een leuke en verantwoorde manier aandacht besteedt aan jouw  gezondheid en welzijn.
Klik hier voor het beleidsstuk.

Met deze uitgangspunten in het vizier willen we jou het onderwijs geven dat:

  • Betekenisvol en uitdagend is;
  • Verschillende leeractiviteiten voor jou heeft die zijn afgestemd op jouw niveau, capaciteiten, groeimogelijkheden, interesses en talenten;
  • Jou zelf keuzes laat maken in het onderwijsaanbod (wat leer ik?) en in het leerproces: hoe leer ik, wanneer leer ik, waar leer ik, hoe snel leer ik?
  • Jou mogelijkheden biedt om zowel individueel als in een groepje met andere leerlingen te leren.
  • Jou stimuleert, waar jij wordt begeleid en gecoacht, en waar respect een belangrijk onderdeel is.