Klik hier

Absent melden


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij verzoeken u als ouder(s)/verzorger(s) dringend een afwezigheid digitaal door te geven. Er zijn meerdere opties:

Locatie Leuvensbroek

Ik wil mijn kind ziekmelden
Voor het digitaal ziekmelden via Magister klik hier;
NB. Indien u uw kind digitaal heeft ziek gemeld hoeft er niet alsnog een geel absentiebriefje te worden ingeleverd. 

Ik wil verlof aanvragen voor mijn kind 
Voor het digitaal aanvragen van ééndaags verlof (bezoek aan arts/behandelaar, ééndaags bijzonder verlof voor een huwelijk etc.) klik hier;
Voor het digitaal aanvragen van meerdaags verlof (vrijstelling geregeld schoolbezoek) klik hier.
NB. Indien u voor uw kind digitaal verlof heeft aangevraagd hoeft er niet alsnog een geel absentiebriefje te worden ingeleverd. 

Wilt u, alleen als u niet in de gelegenheid bent, uw kind vooraf digitaal afwezig te melden, bellen naar het nummer:
024-3786993. U krijgt dan vervolgens een keuzemenu.
NB. Indien u uw kind telefonisch heeft afgemeld hoeft er niet alsnog een geel absentiebriefje te worden ingeleverd, tenzij door de receptionste anders wordt aangegeven. 

Locatie Meeuwse Acker

Als een leerling ziek of afwezig is, dient dit op de dag van afwezigheid gemeld te worden bij de receptie, zo mogelijk rond 8.00 uur 's morgens. Tel: (024)-8200400

Als een leerling op school ziek wordt, moet hij/zij zich bij de verzuimcoördinator of afdelingscoördinator melden. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers.

Op de 1e dag van terugkeer op school levert de leerling een absentiebriefje in bij de receptie. Deze moet door de ouders/verzorgers worden ondertekend. De absentiebriefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en/of te downloaden.

Mist u bepaalde informatie? Mail dan naar: contact@mondialcollege.nl