Ondersteuning

Het Mondial College bestaat uit twee locaties: de locatie Leuvensbroek (mavo, havo, vwo met de opleidingen IBC op havo en Technasium op havo en vwo) met circa 1000 leerlingen, en de locatie Meeuwse Acker, (VMBO basis, kader en gemengde leerweg BK), met circa 450 leerlingen. Beide locaties staan in de wijk Lindenholt van de gemeente Nijmegen. De onderwijsgebouwen voldoen aan de regels met betrekking tot de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Het gebouw aan de Leuvensbroek kent 3 verdiepingen en 1 lift en is daarmee optimaal toegankelijk.

De locatie Leuvensbroek biedt onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Voor de vwo-leerlingen en sterke havo-leerlingen wordt tevens de technasiumopleiding aangeboden in alle leerjaren.

De eerste 2 leerjaren zijn georganiseerd volgens het principe van een tweejarige brugperiode. De school kent homogene mavoklassen en heterogene dakpanklassen mavo/havo, havo/vwo en homogene vwo-klassen. Vanaf leerjaar 3 kent de locatie aparte mavo-, havo- en vwo-klassen. De gemiddelde klasgrootte is tussen de 28 en 31 leerlingen.

“Hier krijg ik de tijd om te ontdekken wat ik kan en wil”