Mondial College

Groep 7/8

Zit jij in groep 7 of 8 en wil jij je inschrijven op het Mondial College? Ontdek meer informatie over onze school en jouw aanmelding.

Zit jij in groep 7/8? Ontdek het Mondial College!

Medezeggenschapsraad 2023-2024: ouders gezocht

Geschreven door Faryal Sardar

Aan alle ouders/verzorgers die in het schooljaar 2023-2024 een kind hebben op het Mondial College,

 

De medezeggenschapsraad (MR) van het Mondial College mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande het Mondial College. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen. Onderwerpen die in de afgelopen jaren in MR-vergaderingen aan bod zijn geweest, zijn bijvoorbeeld de schoolgids, de financiële positie van de school, de ouderbijdrage en de lessentabel.

De MR vergadert minimaal vijf maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken. Deze vergaderingen vinden ’s avonds plaats van 19.30 tot 22.00.

In de MR is komend jaar plaats voor zestien leden: acht personeelsleden, vier leerlingleden en vier ouderleden.

Momenteel is er één ouderplek vacant.

 

Bent u geïnteresseerd in dit werk en wilt u zich ook verkiesbaar stellen voor de MR? Of wilt u meer informatie?

Mail dan met: laura.veenstra@mondialcollege.nl (voorzitter MR) of met bathsua.grondman@mondialcollege.nl (secretaris MR)

Uiterlijke aanmelddatum: vrijdag 2 juni 2023.

 

Bij meer dan één aanmelding worden er verkiezingen uitgeschreven.

Mijn persoonlijke website


Welkom terug!

Om relevante informatie te laten zien ben ik benieuwd op welke locatie jij zit?