Mondial College

Groep 7/8

Zit jij in groep 7 of 8 en wil jij je inschrijven op het Mondial College? Ontdek meer informatie over onze school en jouw aanmelding.

Zit jij in groep 7/8? Ontdek het Mondial College!

Meeuwse Acker - de onderbouw

Meeuwse Acker - de onderbouw

Leerwegen

Tweejarige brugklas én dakpanklassen

We hebben veel vertrouwen in je. We geloven dat je groeit als je kansen krijgt. Daarom werken we met een tweejarige brugklas: je krijgt de kans om te ontdekken op welk niveau jij het beste verder kunt. We hebben een passende brugklas bij ieder basisschooladvies. In onze dakpanklassen - basis/kader, kader/theoretisch en de gemengde leerweg klassen - krijg je de tijd en de ruimte om je optimaal te ontwikkelen. Mocht het voor jou het beste zijn om na het eerste jaar al naar een hoger of lager niveau over te stappen zullen we dit altijd met jou en je ouder(s)/verzorger(s) bespreken.

Gemengde leerweg

Bij de gemengde leerweg volg je naast de algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur & recreatie, technologie of ondernemen. In de gemengde leerweg doe je examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. De algemene vakken hebben hetzelfde niveau als bij de theoretische leerweg. Je kunt met de gemengde leerweg naar MBO niveau 4 of naar de havo.

Sterk mentoraat 

Jouw lesdag start drie keer per week bij jouw mentor. Samen nemen jullie de dag, de week of speciale activiteiten door. Zo houd je altijd overzicht!

Naast bovenstaande leerwegen hebben we ook vijf beroepsprofielen.