Mondial College

Groep 7/8

Zit jij in groep 7 of 8 en wil jij je inschrijven op het Mondial College? Ontdek meer informatie over onze school en jouw aanmelding.

Zit jij in groep 7/8? Ontdek het Mondial College!

Mondial College ouders

Mondial College ouders

Ziek & verlof

Ziekmelden & verlof aanvragen

Locatie Meeuwse Acker & Leuvensbroek

Het is belangrijk dat u de absentie altijd vóóraf aan de school doorgeeft, uiterlijk op de dag zelf. We krijgen deze melding bij voorkeur digitaal binnen. Lukt dit niet, dan graag telefonisch. De school kan contact met u opnemen omdat uw zoon of dochter niet aanwezig is.

De afwezigheidsregistratie van uw kind(eren) vindt u terug in Magister. Klopt deze registratie niet, neem dan contact op met de school. Let op! U heeft uiterlijk 3 dagen de tijd om dit aan ons door te geven.

Volgens het verzuimprotocol moeten wij de reden van afwezigheid kunnen overleggen met de leerplichtambtenaar. Het doorgeven van een reden bij afwezigheid van uw kind is dan ook verplicht. 

Is uw kind ziek, dan geeft u dit iedere dag opnieuw aan ons door, zolang uw kind ziek is. Wij streven naar een volledige digitale registratie. De gele absentiebriefjes gebruiken we niet meer.

Wij verzoeken u als ouder(s)/verzorger(s) dringend een afwezigheid digitaal door te geven. Er zijn drie opties:

  1. Ziekmelden via Magister, klik hier;

  2. Eéndaags verlof of verlof voor een dagdeel (bezoek aan arts/behandelaar, ééndaags bijzonder verlof voor een huwelijk etc.) klik hier:

  3. Meerdaags verlof (vrijstelling geregeld schoolbezoek) klik hier:

Wilt u, alleen wanneer u niet in de gelegenheid bent uw kind vooraf digitaal afwezig te melden, bellen naar het nummer 024-8200400. U krijgt vervolgens een keuzemenu.