Mondial College

Groep 7/8

Zit jij in groep 7 of 8 en wil jij je inschrijven op het Mondial College? Ontdek meer informatie over onze school en jouw aanmelding.

Zit jij in groep 7/8? Ontdek het Mondial College!

Omdat het altijd om jou draait

Omdat het altijd om jou draait

Vertrouwens-personen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen op het Mondial College is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school, zorgen dat wanneer er sprake is van ongewenst gedrag ze de juiste weg bewandelen voor een oplossing. In leerlingentaal: Voel jij je ongemakkelijk door gedrag of door woorden die tegen je gezegd worden door medeleerlingen, docenten of ander personeel op school, neem dan contact op met je interne vertrouwenspersoon.      

Namen en e-mailadressen vertrouwenspersonen Meeuwse acker: 
Guus Backer 
 
Leuvensbroek: 
Bibian Velthuis 
Christiane Jennekens
Hans Polman 
Niek Sebens
 
Externe vertrouwenspersoon
Mocht zich een situatie voordoen waarvoor u de externe vertrouwenspersoon wilt inschakelen, neem dan contact op met mevrouw Jacqueline Pulles.

Gegevens externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Jacqueline Pulles 
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-1440200
j.pulles@bezemerschubad.nl